Kurz Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet

Kritické myšlení

Místo: Praha 5, ZŠ Bronzová
Datum: 25. 9. 2010 - 4. 12. 2010
Kapacita: 20

Nový kurz bude otevřen ve školním roce 2010/2011 pro zájemce, kteří chtějí účinně rozvíjet předčtenářské dovednosti žáků a vybudovat u dětí pozitivní vztah ke knihám a ke čtení. Lektorky: Květa Krüger, Kateřina Šafránková

 

Kurz Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet

 

Podzimní kurz v rozsahu 24 hodin určený pro učitele z mateřských škol, koordinátory a lektory MC, učitele 1. stupně základních škol a další zájemce, kteří chtějí účinně rozvíjet předčtenářské dovednosti žáků a vybudovat u dětí pozitivní vztah ke knihám a ke čtení. Ukážeme si účinné a vyzkoušené postupy, jak pracovat s dětmi, které ještě neumějí číst a psát. 

 

Obsah semináře

Na kurzu se seznámíte s několika metodami aktivního učení, které rozvíjejí kritické myšlení a čtenářskou gramotnost. Osvojené metody vám pomohou vést děti nejen ke kritickému myšlení, ale i k pozornému naslouchání a porozumění textu.

Zprostředkujeme vám prožitek ze čtení a zároveň ukážeme první kroky, které vedou k získání čtenářských dovedností (např. vizualizace, předvídání, hledání souvislostí). Ukážeme vám různorodé postupy a jejich varianty, jak dosáhnout toho, aby si děti přirozeně, nenásilně a s radostí dovednosti natrénovaly. Vše bude orientováno pro předškolní věk (nečtenáře), žáky mateřských škol a žálky 1. tříd ZŠ. Budeme dávat důraz na to, aby se v aktivitách propojila verbální a smyslová složka (hmat, čich, sluch, zrak).

V modelových lekcích se budeme zabývat tématy, která jsou blízká dětem předškolního věku.  Ukážeme si, jaké možnosti nám skýtá hlasitá četba, diskuse či promyšlené a zacílené sledování filmu k danému tématu.

Všechny metody a techniky budeme modelovat, účastníci si je vyzkoušejí sami na sobě a dostatečný prostor věnujeme i pedagogické analýze.

 

Kdy se sejdeme?

25.9.2010, 16.10.2010, 13.11.2010, 4.12.2010 (vždy sobota)

 

Čas setkání: 9.00 - 15.00

 

Rozsah kurzu: 24 hodin

 

Komu je kurz určen?

 

Učitelům MŠ a učitelům 1. stupně, rodičům dětí v předškolním věku, koordinátorům a lektorům mateřských center a dalším zájemcům z řad veřejnosti

(nevyžadujeme absolvování jiného kurzu KM)

 

Lektorky: Mgr. Kateřina Šafránková, učitelka českého jazyka, a Mgr. Květa Krüger, učitelka 1. stupně, lektorky programů pro děti v předškolním věku a certifikované lektorky KM

 

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová (metro B Lužiny)

Popis cesty ke škole a další instrukce získají přihlášení mailem.

 

Cena: 2900 Kč

 

Sleva pro dva a více účastníků z jedné školy: 2600 Kč / osoba

 

V ceně je zahrnuto drobné občerstvení (káva, čaj, voda, sušenky, ovoce, domácí moučník!) a KL 38 o předškolní výchově.

 

Účastníci získají Osvědčení o absolvování kurzu nebo potvrzení o účasti. 

 

Kurz je akreditován MŠMT. Číslo akreditace: 3913/2010-25-66

 

Elektronické přihlášení na akci

Kurz je již naplněn. Pokud máte zájem o pozici náhradníka nebo o přednostní přihlášení do kurzu v dalším možném termínu, vyplňte následující údaje. O případném přijetí do tohoto kurzu či o termínu následujícího kurzu Vás budeme informovat e-mailem.


POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.
Pokud některý z údajů zatím nevíte, vyplňte do kolonky "nevím"

Celé jméno:
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje:

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Co děláme

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2345 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz