aktualniakce

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) v rodinném centru Andílek v Praze (30/05/2014)

Ve výuce lze propojovat znalosti, sociální dovednosti i hodnoty, když zvládneme četné výukové strategie a metody práce kritického myšlení. Na základě kurzu budeme schopni postavit do centra výuky žáka, nikoli učitele nebo „systém“. Hlavním cílem je nabídnout účastníkům kurzu praktické nástroje a metody aktivního učení využitelné na všech stupních škol. Více informací a přihlášky na: http://www.rcandilek.cz/ctenim-psanim-ke-kritickemu-mysleni/

KLUB KM znovu otevřen! (18/04/2014)

5. května 2014 se bude konat Klub přátel Kritického myšlení. Je to příležitost setkat se s příjemnými lidmi a vynikajícími učiteli, sdílet svoje zkušenosti a dozvědět se nové informace. Tématem klubu bude EVOKACE. Přihlášku najdete v pravém sloupci.

Nabídka kurzů na jaro 2014 (14/01/2014)

V pravém sloupci se můžete přihlašovat do základních kurzů RWCT (24 nebo 40 hodin), kurzů MBTI A a B a kurzu Čteme s porozuměním každý den, které probíhají od února do června 2014 v ZŠ s RVJ Bronzová i jinde. Také je možné se již hlásit do podzimního pokračovacího kurzu v Jablonci n. Nisou.

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení (22/11/2013)

V pravém sloupci se můžete přihlásit do jarního základního 24hodinového kurzu RWCT.

Kurzy MBTI v lednu a únoru! (19/11/2013)

Jiřina Majerová povede dva dvoudenní kurzy MBTI (blok A i B) v lednu a únoru v Praze v naší učebně v ZŠ Bronzová. V kurzech pro začátečníky i pokročilé je ještě několik volných míst!

Lektorský kurz otevřen! (19/11/2013)

V lednu začíná půlroční lektorský kurz RWCT zakončený dvoudenním výjezdem. Lektorské kurzy otevíráme jen jednou za několik let. Využijte této ojedinělé nabídky. Kurz povede zkušený lektorský tandem.

Kritické myšlení a globální témata v Brně (03/10/2013)

Metody kritického myšlení nabízejí pedagogům cestu, jak přistupovat ke komplexním či kontroverzním tématům globalizovaného světa. Kurz propojuje základní program Čtením a psaním ke kritickému myšlení s tématy globálního rozvojového vzdělávání, jako např. rozvoj, obchod, vzdělání, postavení ženy, zodpovědnost. Účastníci si osvojí metody aktivního učení pro práci s psanými texty, ale i s vizuálními sděleními. Vyzkoušejí si a prožijí modelové lekce v pozici žáků a následně je analyzují z pohledu pedagoga. Kurz pomáhá uchopit průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Více informací u Kristýny Hrubanové,vzdelavani@nazemi.cz, tel.777 110 434.

...archiv všech aktualit

Formativní hodnocení v práci učitele

Na semináři se dozvíte, co je formativní hodnocení a jak ho využívat při výuce. Seznámíte se se základními strategiemi a technikami formativního hodnocení (vyjasňování cílů, poskytování zpětné vazby, aktivizování žáků jako vlastníků svého učení atd.). Naplánujete si zavádění strategií formativního hodnocení do vlastní výuky. (Místo: Praha 5, ZŠ s RVJ Bronzová)

Typologie MBTI 3 - komunikační styly, stres a seberozvoj

Na semináři se dozvíte, jaké je vzájemné působení dimenzí osobnosti, tj. "dynamika typu". Na základě toho lépe porozumíte vlastnímu typu osobnosti a fungování ostatních typů. Zjistíte, jak se naše preferované a nepreferované funkce projevují v komunikaci a ve stresových situacích. (Místo: Praha 5, ZŠ s RVJ Bronzová)

Rozvoj učitelských dovedností

Zbrusu nový kurz jako vstupní brána do systému vzdělávání podle programu RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení) či jako doplněk k jiným kurzům RWCT, které jste již absolvovali. Na kurzu si osvojíte několik klíčových dovedností učitele – jak uzavírat s žáky dohodu, jak žákům modelovat dovednosti, jak zohledňovat různé učební styly žáků, jak žákům poskytovat zpětnou vazbu a hodnocení. Vše budeme modelovat a ukazovat na několika základních metodických postupech a metodách, u kterých získáte chuť zařazovat je do výuky co nejčastěji. Tento kurz přináší inspiraci, ale i konkrétní rady a postupy, jak učit žáky pomocí aktivizujících metod učení a zvládat management třídy. (Místo: Praha 5, ZŠ s RVJ Bronzová)

Pokračovací kurz Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet - podzim 2014

Kurz je již naplněn. V případě, že chcete být zařazeni mezi náhradníky, pište prosím na e-mail: katerina.safrankova@gmail.com. Základní kurz Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet bude probíhat na jaře 2015 a na podzim 2016. (Místo: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5)

Čteme s porozuměním každý den - říjen 2014

Seminář k metodice Čteme s porozuměním každý den. Čtyřhodinový seminář (13.30-17.00) Vám umožní nahlédnout do systému rozvíjení čtenářských dovedností v 1. a 2. třídě. Přihlášky zde. (Místo: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5)

Typologie MBTI 2 – individualizace výchovy, výuky a učení žáků (blok B)

Seminář využívá zkušenosti s typologií MBTI z vlastní školně-psychologické praxe a praxe vzdělávací (vzdělávání učitelů, vedoucích pracovníků škol i manažerů a zaměstnanců firem) a propojuje je se znalostmi a dovednostmi z oblasti didaktiky (založené na konstruktivistické pedagogice). Je doplněn kazuistikami konkrétních dětí a osvědčenými příklady z praxe. (Místo: Praha 5, ZŠ s RVJ Bronzová)

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro ČEŠTINÁŘE - podzim 2014

Osvědčený kurz zaměřený na možnosti využití kritického myšlení ve výuce českého jazyka a literatury. Hlavním cílem je nabídnout vám metody aktivního učení využitelné právě ve vašem předmětu, společně s vámi vytvořit zásobník lekcí (hodin), které jsou ověřené praxí, a umožnit vám sdílet zkušenosti s kolegy se stejnou aprobací. V ceně kurzu je také náslech v hodinách R. Hubálkové. Uvidíte dílnu čtení a psaní v praxi. (Místo: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5)

Typologie MBTI – sebepoznání a spolupráce v týmu (blok A)

V semináři si účastníci s pomocí lektorky sami u sebe určí svůj osobnostní typ. Toto sebepoznání pak přímo aplikují na komunikační situace, spolupráci v týmu a práci s dětmi. (Místo: Praha 5, ZŠ s RVJ Bronzová)

Rozšiřující kurz programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (3 × 8)

Především pro učitele z Libereckého kraje otevíráme rozšiřující kurz v rámci programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Kurz je koncipován jako nadstavba základního kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Základní rámec tvoří třífázový model učení a metody podporující aktivní učení žáků. Podzim 2014. (Místo: Vzdělávací středisko Jablonec nad Nisou (Kokonín))

Letní škola KM

Letní škola KM pod vedením J. Budíkové, A. Chocholové a I. Hamanové v Křivoklátu. (Místo: Křivoklát)

Klub KM

Klub Kritického myšlení znovu otevřen! Příjemná atmosféra, sdílení, nová inspirace. Přijďte načerpat energii a získat nové poznatky, na které nebyl v kurzech čas. Naším tématem bude EVOKACE. 5. května 2014, 15-19 hodin (Místo: Kavárna Amabila, Slezská 72, Praha 3)

Lektorský kurz RWCT

Kurz je již obsazen. Kurz budeme opakovat v lednu 2015. (Místo: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5)

...všechny akce

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
 
Je již přihlášeno 1729 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz