aktualniakce

Kurz Kritické myšlení a globální témata v Brně! (26/08/2014)

Kurz propojuje základní program Čtením a psaním ke kritickému myšlení a model kritického myšlení Stephena Brookfielda s komplexními tématy globálního vzdělávání (např. rozvoj, obchod, vzdělání, předsudky, občanská zodpovědnost apod.). Kurz nabízí pedagogům, lektorům a studentům doktorandského studia různých oborů inspiraci jak strukturovat a plánovat výuku a jak podporovat samostatnost a nezávislé myšlení žáků a studentů. Účastníci prožijí modelové lekce v pozici studentů, na základě reflexe svých procesů učení a díky výměně zkušeností nahlédnou vlastní pedagogickou praxi. Prakticky si osvojí třífázový model E-U-R a metody aktivního učení pro práci s různými zdroji informací. Kurz je akreditován MŠMT. Více informací, kontakt a přihlášky: vzdelavani@nazemi.cz, tel. 777 110 434

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) v rodinném centru Andílek v Praze (30/05/2014)

Ve výuce lze propojovat znalosti, sociální dovednosti i hodnoty, když zvládneme četné výukové strategie a metody práce kritického myšlení. Na základě kurzu budeme schopni postavit do centra výuky žáka, nikoli učitele nebo „systém“. Hlavním cílem je nabídnout účastníkům kurzu praktické nástroje a metody aktivního učení využitelné na všech stupních škol. Více informací a přihlášky na: http://www.rcandilek.cz/ctenim-psanim-ke-kritickemu-mysleni/

KLUB KM znovu otevřen! (18/04/2014)

5. května 2014 se bude konat Klub přátel Kritického myšlení. Je to příležitost setkat se s příjemnými lidmi a vynikajícími učiteli, sdílet svoje zkušenosti a dozvědět se nové informace. Tématem klubu bude EVOKACE. Přihlášku najdete v pravém sloupci.

Nabídka kurzů na jaro 2014 (14/01/2014)

V pravém sloupci se můžete přihlašovat do základních kurzů RWCT (24 nebo 40 hodin), kurzů MBTI A a B a kurzu Čteme s porozuměním každý den, které probíhají od února do června 2014 v ZŠ s RVJ Bronzová i jinde. Také je možné se již hlásit do podzimního pokračovacího kurzu v Jablonci n. Nisou.

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení (22/11/2013)

V pravém sloupci se můžete přihlásit do jarního základního 24hodinového kurzu RWCT.

Kurzy MBTI v lednu a únoru! (19/11/2013)

Jiřina Majerová povede dva dvoudenní kurzy MBTI (blok A i B) v lednu a únoru v Praze v naší učebně v ZŠ Bronzová. V kurzech pro začátečníky i pokročilé je ještě několik volných míst!

Lektorský kurz otevřen! (19/11/2013)

V lednu začíná půlroční lektorský kurz RWCT zakončený dvoudenním výjezdem. Lektorské kurzy otevíráme jen jednou za několik let. Využijte této ojedinělé nabídky. Kurz povede zkušený lektorský tandem.

...archiv všech aktualit

Typologie MBTI 1 - sebepoznání a spolupráce v týmu - leden 2015

V semináři si účastníci s pomocí lektorky sami u sebe určí svůj osobnostní typ. Toto sebepoznání pak přímo aplikují na komunikační situace, spolupráci v týmu a práci s dětmi. (Místo: Praha 5, ZŠ s RVJ Bronzová)

Čteme s porozuměním každý den - leden 2015

Seminář k metodice Čteme s porozuměním každý den. Čtyřhodinový seminář (13.30-17.00) Vám umožní nahlédnout do systému rozvíjení čtenářských dovedností v 1. a 2. třídě. (Místo: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5)

Formativní hodnocení v práci učitele

Na semináři se dozvíte, co je formativní hodnocení a jak ho využívat při výuce. Seznámíte se se základními strategiemi a technikami formativního hodnocení (vyjasňování cílů, poskytování zpětné vazby, aktivizování žáků jako vlastníků svého učení atd.). Naplánujete si zavádění strategií formativního hodnocení do vlastní výuky. (Místo: Praha 5, ZŠ s RVJ Bronzová)

Metody a strategie pro rozvoj a podporu čtení s porozuměním ve všech předmětech

Především pro učitele z Libereckého kraje otevíráme ve šk.r. 2014/2015 kurz v rámci programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení – Metody a strategie pro rozvoj a podporu čtení s porozuměním ve všech předmětech. Kurz je koncipován jako základní, tzn. že je primárně určen účastníkům, kteří obdobným kurzem o.s. Kritického myšlení neprošli. Vychází z kurzu „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“, tj. z principů konstruktivistické pedagogiky a pedagogiky zaměřené na dítě. Základní rámec tvoří třífázový model učení a metody podporující aktivní učení žáků. (Místo: Vzdělávací středisko Jablonec nad Nisou (Kokonín))

Typologie MBTI 3 - komunikační styly, stres a seberozvoj

Na semináři se dozvíte, jaké je vzájemné působení dimenzí osobnosti, tj. "dynamika typu". Na základě toho lépe porozumíte vlastnímu typu osobnosti a fungování ostatních typů. Zjistíte, jak se naše preferované a nepreferované funkce projevují v komunikaci a ve stresových situacích. (Místo: Praha 5, ZŠ s RVJ Bronzová)

Rozvoj učitelských dovedností

Kurz je již naplněn. V případě, že chcete být zařazeni mezi náhradníky, vyplňte přihlášku. Pokud se v kurzu uvolní místo, budeme Vás o tom informovat. (Místo: Praha 5, ZŠ s RVJ Bronzová)

Pokračovací kurz Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet - podzim 2014

Kurz je již naplněn. V případě, že chcete být zařazeni mezi náhradníky, vyplňte přihlášku. Budeme Vás informovat, pokud se uvolní místo. Základní kurz Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet bude probíhat na jaře 2015 a na podzim 2016. (Místo: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5)

Čteme s porozuměním každý den - říjen 2014

Kurz je již naplněn. V případě, že chcete být zařazeni mezi náhradníky, vyplňte přihlášku. Pokud se v kurzu uvolní místo, budeme Vás o tom informovat. (Místo: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5)

Učíme se kriticky myslet pro každý den

Potřebujete se naučit lépe rozumět textům? Rádi byste uměli dobře argumentovat a naslouchat ostatním? Baví vás přemýšlet? Chcete poodhalit důvody vlastních rozhodnutí? Přihlaste se do nového kurzu! (Místo: Sdružení TEREZA, Haštalská 17, Praha 1)

Typologie MBTI 2 – individualizace výchovy, výuky a učení žáků (blok B)

Seminář využívá zkušenosti s typologií MBTI z vlastní školně-psychologické praxe a praxe vzdělávací (vzdělávání učitelů, vedoucích pracovníků škol i manažerů a zaměstnanců firem) a propojuje je se znalostmi a dovednostmi z oblasti didaktiky (založené na konstruktivistické pedagogice). Je doplněn kazuistikami konkrétních dětí a osvědčenými příklady z praxe. (Místo: Praha 5, ZŠ s RVJ Bronzová)

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro ČEŠTINÁŘE - podzim 2014

Osvědčený kurz zaměřený na možnosti využití kritického myšlení ve výuce českého jazyka a literatury. Hlavním cílem je nabídnout vám metody aktivního učení využitelné právě ve vašem předmětu, společně s vámi vytvořit zásobník lekcí (hodin), které jsou ověřené praxí, a umožnit vám sdílet zkušenosti s kolegy se stejnou aprobací. V ceně kurzu je také náslech v hodinách R. Hubálkové. Uvidíte dílnu čtení a psaní v praxi. (Místo: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5)

...všechny akce

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 1750 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz