aktualniakce

Změna termínu konání kurzu MBTI 2! (24/09/2014)

Kurz Typologie MBTI 2 – individualizace výchovy, výuky a učení žáků (blok B) se bude konat 3. a 4. prosince 2014. Více informací na: jirina.stang@centrum.cz.

Čteme s nečtenáři v Jihlavě! (23/09/2014)

Kurz Čteme s nečtenáři, který probíhá na podzim v Praze, je již plný. V lednu a únoru však proběhne v Jihlavě. Jedná se o kurz určený jak začátečníkům, tak pokročilým, kteří už absolvovali základní kurz Čteme s nečtenáři (24, nebo 16 hodin). Více informací a přihlášky na: tvorime.s@seznam.cz (paní Eliška Vondráčková) Termíny: 9. - 10. ledna a 27. - 28. února 2015 (v pátek odpoledne, v sobotu celý den)

Kurz Kritické myšlení a globální témata v Brně! (26/08/2014)

Kurz propojuje základní program Čtením a psaním ke kritickému myšlení a model kritického myšlení Stephena Brookfielda s komplexními tématy globálního vzdělávání (např. rozvoj, obchod, vzdělání, předsudky, občanská zodpovědnost apod.). Kurz nabízí pedagogům, lektorům a studentům doktorandského studia různých oborů inspiraci jak strukturovat a plánovat výuku a jak podporovat samostatnost a nezávislé myšlení žáků a studentů. Účastníci prožijí modelové lekce v pozici studentů, na základě reflexe svých procesů učení a díky výměně zkušeností nahlédnou vlastní pedagogickou praxi. Prakticky si osvojí třífázový model E-U-R a metody aktivního učení pro práci s různými zdroji informací. Kurz je akreditován MŠMT. Více informací, kontakt a přihlášky: vzdelavani@nazemi.cz, tel. 777 110 434

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) v rodinném centru Andílek v Praze (30/05/2014)

Ve výuce lze propojovat znalosti, sociální dovednosti i hodnoty, když zvládneme četné výukové strategie a metody práce kritického myšlení. Na základě kurzu budeme schopni postavit do centra výuky žáka, nikoli učitele nebo „systém“. Hlavním cílem je nabídnout účastníkům kurzu praktické nástroje a metody aktivního učení využitelné na všech stupních škol. Více informací a přihlášky na: http://www.rcandilek.cz/ctenim-psanim-ke-kritickemu-mysleni/

KLUB KM znovu otevřen! (18/04/2014)

5. května 2014 se bude konat Klub přátel Kritického myšlení. Je to příležitost setkat se s příjemnými lidmi a vynikajícími učiteli, sdílet svoje zkušenosti a dozvědět se nové informace. Tématem klubu bude EVOKACE. Přihlášku najdete v pravém sloupci.

Nabídka kurzů na jaro 2014 (14/01/2014)

V pravém sloupci se můžete přihlašovat do základních kurzů RWCT (24 nebo 40 hodin), kurzů MBTI A a B a kurzu Čteme s porozuměním každý den, které probíhají od února do června 2014 v ZŠ s RVJ Bronzová i jinde. Také je možné se již hlásit do podzimního pokračovacího kurzu v Jablonci n. Nisou.

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení (22/11/2013)

V pravém sloupci se můžete přihlásit do jarního základního 24hodinového kurzu RWCT.

...archiv všech aktualit

Typologie MBTI 1 - sebepoznání a spolupráce v týmu - leden 2015

V semináři si účastníci s pomocí lektorky sami u sebe určí svůj osobnostní typ. Toto sebepoznání pak přímo aplikují na komunikační situace, spolupráci v týmu a práci s dětmi. (Místo: Praha 5, ZŠ s RVJ Bronzová)

Čteme s porozuměním každý den - leden 2015

Seminář k metodice Čteme s porozuměním každý den. Čtyřhodinový seminář (13.30-17.00) Vám umožní nahlédnout do systému rozvíjení čtenářských dovedností v 1. a 2. třídě. (Místo: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5)

Typologie MBTI 2 – individualizace výchovy, výuky a učení žáků (blok B)

Seminář využívá zkušenosti s typologií MBTI z vlastní školně-psychologické praxe a praxe vzdělávací (vzdělávání učitelů, vedoucích pracovníků škol i manažerů a zaměstnanců firem) a propojuje je se znalostmi a dovednostmi z oblasti didaktiky (založené na konstruktivistické pedagogice). Je doplněn kazuistikami konkrétních dětí a osvědčenými příklady z praxe. (Místo: Praha 5, ZŠ s RVJ Bronzová)

Formativní hodnocení v práci učitele

Na semináři se dozvíte, co je formativní hodnocení a jak ho využívat při výuce. Seznámíte se se základními strategiemi a technikami formativního hodnocení (vyjasňování cílů, poskytování zpětné vazby, aktivizování žáků jako vlastníků svého učení atd.). Naplánujete si zavádění strategií formativního hodnocení do vlastní výuky. (Místo: Praha 5, ZŠ s RVJ Bronzová)

Metody a strategie pro rozvoj a podporu čtení s porozuměním ve všech předmětech

Především pro učitele z Libereckého kraje otevíráme ve šk.r. 2014/2015 kurz v rámci programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení – Metody a strategie pro rozvoj a podporu čtení s porozuměním ve všech předmětech. Kurz je koncipován jako základní, tzn. že je primárně určen účastníkům, kteří obdobným kurzem o.s. Kritického myšlení neprošli. Vychází z kurzu „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“, tj. z principů konstruktivistické pedagogiky a pedagogiky zaměřené na dítě. Základní rámec tvoří třífázový model učení a metody podporující aktivní učení žáků. (Místo: Vzdělávací středisko Jablonec nad Nisou (Kokonín))

Typologie MBTI 3 - komunikační styly, stres a seberozvoj

Na semináři se dozvíte, jaké je vzájemné působení dimenzí osobnosti, tj. "dynamika typu". Na základě toho lépe porozumíte vlastnímu typu osobnosti a fungování ostatních typů. Zjistíte, jak se naše preferované a nepreferované funkce projevují v komunikaci a ve stresových situacích. (Místo: Praha 5, ZŠ s RVJ Bronzová)

Rozvoj učitelských dovedností

Kurz je již naplněn. V případě, že chcete být zařazeni mezi náhradníky, vyplňte přihlášku. Pokud se v kurzu uvolní místo, budeme Vás o tom informovat. (Místo: Praha 5, ZŠ s RVJ Bronzová)

Pokračovací kurz Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet - podzim 2014

Kurz je již naplněn. V případě, že chcete být zařazeni mezi náhradníky, vyplňte přihlášku. Budeme Vás informovat, pokud se uvolní místo. Základní kurz Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet bude probíhat na jaře 2015 a na podzim 2016. (Místo: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5)

...všechny akce

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 1769 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz