aktualniakce

Nabídka kurzů na jaro 2014 (14/01/2014)

V pravém sloupci se můžete přihlašovat do základních kurzů RWCT (24 nebo 40 hodin), kurzů MBTI A a B a kurzu Čteme s porozuměním každý den, které probíhají od února do června 2014 v ZŠ s RVJ Bronzová i jinde. Také je možné se již hlásit do podzimního pokračovacího kurzu v Jablonci n. Nisou.

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení (22/11/2013)

V pravém sloupci se můžete přihlásit do jarního základního 24hodinového kurzu RWCT.

Kurzy MBTI v lednu a únoru! (19/11/2013)

Jiřina Majerová povede dva dvoudenní kurzy MBTI (blok A i B) v lednu a únoru v Praze v naší učebně v ZŠ Bronzová. V kurzech pro začátečníky i pokročilé je ještě několik volných míst!

Lektorský kurz otevřen! (19/11/2013)

V lednu začíná půlroční lektorský kurz RWCT zakončený dvoudenním výjezdem. Lektorské kurzy otevíráme jen jednou za několik let. Využijte této ojedinělé nabídky. Kurz povede zkušený lektorský tandem.

Kritické myšlení a globální témata v Brně (03/10/2013)

Metody kritického myšlení nabízejí pedagogům cestu, jak přistupovat ke komplexním či kontroverzním tématům globalizovaného světa. Kurz propojuje základní program Čtením a psaním ke kritickému myšlení s tématy globálního rozvojového vzdělávání, jako např. rozvoj, obchod, vzdělání, postavení ženy, zodpovědnost. Účastníci si osvojí metody aktivního učení pro práci s psanými texty, ale i s vizuálními sděleními. Vyzkoušejí si a prožijí modelové lekce v pozici žáků a následně je analyzují z pohledu pedagoga. Kurz pomáhá uchopit průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Více informací u Kristýny Hrubanové,vzdelavani@nazemi.cz, tel.777 110 434.

Čteme s nečtenáři v Jihlavě (19/08/2013)

Na podzim 2013 se v Jihlavě uskuteční 24hodinový seminář Čteme s nečtenáři pod vedením lektorek Květy Kruger a Kateřiny Šafránkové. Termíny: 18. - 19. 10. a 29. - 30. 11. 2013 (v pátek odpoledne, v sobotu celý den) Pokud máte zájem se kurzu zúčastnit, pište Elišce Vondráčkové (tvorime.s@seznam.cz).

Kurz MBTI na podzim v Praze! (21/05/2013)

V pravém sloupci nepřehlédněte možnost přihlásit se do kurzu typologie MBTI pod vedením Jiřiny Majerové (Stang). Dvoudenní seminář se koná v naší učebně v ZŠ Bronzová 3. a 4. října 2013.

...archiv všech aktualit

Pokračovací kurz Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet - podzim 2014

Podzimní kurz v rozsahu 24 hodin určený pro učitele z mateřských škol, koordinátory a lektory mateřských center, učitele 1. stupně základních škol, rodiče a další zájemce, kteří chtějí účinně rozvíjet předčtenářské dovednosti žáků a vybudovat u dětí pozitivní vztah ke knihám a ke čtení. Jedná se o kurz pokračovací, podmínkou účasti je absolvování jakéhokoli základního kurzu RWCT či kurzu Čteme s nečtenáři. Ukážeme si další účinné a vyzkoušené postupy, jak pracovat s dětmi, které ještě neumějí číst a psát. (Místo: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5)

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro ČEŠTINÁŘE - podzim 2014

Osvědčený kurz zaměřený na možnosti využití kritického myšlení ve výuce českého jazyka a literatury. Hlavním cílem je nabídnout vám metody aktivního učení využitelné právě ve vašem předmětu, společně s vámi vytvořit zásobník lekcí (hodin), které jsou ověřené praxí, a umožnit vám sdílet zkušenosti s kolegy se stejnou aprobací. V ceně kurzu je také náslech v hodinách R. Hubálkové. Uvidíte dílnu čtení a psaní v praxi. (Místo: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5)

Rozšiřující kurz programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (3 × 8)

Především pro učitele z Libereckého kraje otevíráme rozšiřující kurz v rámci programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Kurz je koncipován jako nadstavba základního kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Základní rámec tvoří třífázový model učení a metody podporující aktivní učení žáků. Podzim 2014. (Místo: Vzdělávací středisko Jablonec nad Nisou (Kokonín))

Letní škola KM

Letní škola KM pod vedením J. Budíkové, A. Chocholové a I. Hamanové v Křivoklátu. (Místo: Křivoklát)

Čteme s porozuměním každý den - květen 2014

Seminář (13.30 - 17.00) Vám umožní nahlédnout do systému rozvíjení čtenářských dovedností v 1. a 2. třídě. Přihlášky zde. (Místo: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5)

Typologie MBTI 2 – individualizace výchovy, výuky a učení žáků (blok B)

Seminář využívá zkušenosti s z vlastní školně-psychologické praxe a praxe vzdělávací (vzdělávání učitelů, vedoucích pracovníků škol i manažerů a zaměstnanců firem) a propojuje je se znalostmi a dovednostmi z oblasti didaktiky (založené na konstruktivistické pedagogice). Je doplněn kazuistikami konkrétních dětí a osvědčenými příklady z praxe. (Místo: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5)

Typologie MBTI – sebepoznání a spolupráce v týmu (blok A)

V semináři si účastníci s pomocí lektorky s svůj osobnostní typ. Toto sebepoznání pak přímo aplikují na komunikační situace, spolupráci v týmu a práci s dětmi. (Místo: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5)

Mediální výchova - Jak efektivně vyučovat průřezová témata

Mediální výchova není ani předmět, ani kroužek. Aby žáci zvládli v životě mediální masáž, má výukou co možná největšího počtu vyučovacích předmětů prostupovat rozvoj kritické gramotnosti a posilování imunity vůči mediálnímu zkreslování reality. Jak najít souvislosti mezi svým oborem a mediální výchovou a jak je uvést do výuky? K jakým cílům vést své žáky v ZŠ a jak připravovat hodiny? Společně budeme během 6 hodin kursu tvořit na základě svých zkušeností z výuky i z projektu PTaČ plán vyučovací hodiny s účinnými metodami pro čtení textů a odhalení jejich nevyslovených významů a záměrů. Víc o průřezovém tématu MV najdete webu evropského projektu na www.ptac.cz. (Místo: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5)

Základní kurz RWCT - 40 hodin

Nabízíme základní čtyřicetihodinový kurz kritického myšlení s možností náslechů ve škole. Přihlášky zde. (Místo: FZŠ profesora Otokara Chlupa, Fingerova 2186, Praha 5)

Čteme s porozuměním každý den - březen 2014

Seminář (13.30-17.00) Vám umožní nahlédnout do systému rozvíjení čtenářských dovedností v 1. a 2. třídě. Přihlášky zde. (Místo: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5)

Základní kurz RWCT - pro učitele všech aprobací a stupňů škol - jaro 2014 - 24 hodin

Základní kurz RWCT v délce 24 hodin je určen učitelům všech stupňů škol. Lektorky jsou zkušené učitelky 1., 2. stupně i SŠ. Kurz začíná v únoru 2014. (Místo: Praha, ZŠ s RVJ Bronzová (metro B - Lužiny))

Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet - základní kurz - jaro 2014

Kurz je již obsazen. Kurz budeme opakovat od února 2015. Na podzim proběhne Pokračovací kurz Čteme s nečnenáři a učíme je kriticky myslet. Sledujte naše stránky. (Místo: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5)

Typologie MBTI 2 – individualizace výchovy, výuky a učení žáků (blok B)

Kurz je již obsazen. (Místo: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5, učebna KM)

Lektorský kurz RWCT

Kurz je již obsazen. Kurz budeme opakovat v lednu 2015. (Místo: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5)

Kurz Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet – základní kurz – podzim 2013

Podzimní kurz v rozsahu 24 hodin určený pro učitele z mateřských škol, koordinátory a lektory MC, učitele 1. stupně základních škol, rodiče a další zájemce, kteří chtějí účinně rozvíjet předčtenářské dovednosti žáků a vybudovat u dětí pozitivní vztah ke knihám a ke čtení. Ukážeme si účinné a vyzkoušené postupy, jak pracovat s dětmi, které ještě neumějí číst a psát. Přihlášky zde. (Místo: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5)

Základní kurz programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro ČEŠTINÁŘE - 2013/2014

Osvědčený kurz zaměřený na možnosti využití kritického myšlení ve výuce českého jazyka a literatury. Hlavním cílem je nabídnout vám metody aktivního učení využitelné právě ve vašem předmětu, společně s vámi vytvořit zásobník lekcí (hodin), které jsou ověřené praxí, a umožnit vám sdílet zkušenosti s kolegy se stejnou aprobací. V ceně kurzu je také náslech v hodinách R. Hubálkové (budete si moct vybrat ze dvou termínů). Uvidíte dílnu čtení a psaní v praxi. (Místo: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5)

Metody a strategie pro rozvoj a podporu čtení s porozuměním

Především pro učitele z Libereckého kraje otevíráme ve šk. r. 2013/2014 kurz v rámci programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení - Metody a strategie pro rozvoj a podporu čtení s porozuměním ve všech předmětech. Kurz je koncipován jako základní, je primárně určen účastníkům, kteří obdobným kurzem neprošli. Vychází z principů konstruktivistické pedagogiky a pedagogiky zaměřené na dítě. Základní rámec tvoří třífázový model učení a metody podporující aktivní učení žáků. Přihlášky zde. (Místo: Vzdělávací středisko Jablonec nad Nisou (Kokonín))

Pokračovací kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení - 2013/2014

Zaujal Vás program Čtením a psaním ke kritickému myšlení a chtěli byste se dozvědět víc? Chtěli byste odkrýt východiska programu a porozumět jeho filozofii? Chtěli byste se naučit nové postupy a metody? Zajímá Vás, jak hodnotit žáky, jak plánovat výuku? Pokračovací kurz pro zájemce, kteří absolvovali základní kurz RWCT či jiné programy pod hlavičkou našeho občanského sdružení. (Místo: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5)

...všechny akce

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
 
Je již přihlášeno 1708 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz